ucetnictvi

S Účetnistvím nezačínáme. Jiří Táborský se v oboru pohybuje více než 15 let.

Vedení a zpracování daňové evidence

 • kontrola a převzetí dokladů
 • vedení a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • vedení a zaúčtování pokladních dokladů a celé pokladny
 • zpracování výpisů z banky a zaúčtování jednotlivých položek
 • zpracování DPH, záznamní povinnosti, přiznání
 • evidence majetku: hmotný, nehmotný, drobný, leasingový
 • zpracování závěrkových operací a následné vystavení přiznání a přehledů pro ZP a SZ
 • tiskové výstupy po uzavření roku
 • ekonomické a účetní poradenství

Vedení a zpracování účetnictví pro fyzické i právnické osoby

 • kontrola a převzetí dokladů
 • vedení a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • vedení a zaúčtování pokladních dokladů a celé pokladny
 • zpracování výpisů z banky a zaúčtování jednotlivých položek
 • zpracování DPH, záznamní povinnosti, přiznání
 • evidence majetku: hmotný, nehmotný, drobný, leasingový
 • zpracování závěrkových operací a následné vystavení přiznání a rozvahy, výkazu zisku a ztráty
 • obratová předvaha
 • hlavní kniha
 • tiskové výstupy po uzavření roku(Účetní deník,pohyby na účtech)

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • DPH
 • daň silniční

Zpracování mezd

 • kompletní zpracování mezd